Dialogmøder i Skt. Vincent kirke i Helsingør

Pave Frans lancerede sidste år den synodale proces som forberedelse til bispesynoden (bispemøde) i 2023. Hans dybe ønske er at synoden skal følge en fælles vej. 

Paven vil inddrage alle kirkens medlemmer i processen. Han understreger samtidigt, at det er alles medansvar for kirken. Vores kirke består af mange forskelligheder på flere områder. Men selv om vi er er så forskellige og har forskellige funktioner/opgaver i kirken, så er vi med til at skabe og være i vores kirke.

I vort bispedømme har man lagt op til at bruge de tre nøgleord, fællesskab, deltagelse og mission som grundlag for arbejdet med den synodale proces.

Vi vil gerne invitere alle i vores menighed og Kristne også udenfor den Katolske Kirke til at deltage, således at alle, som har lyst til at forholde sig til disse emner, er velkomne til at deltage i et eller flere af de tre dialogmøder i Skt. Vincent Kirke, som bliver afholdt:

  • Søndag 20. marts 2022 (kl. 12-14) eller (kl. 14-16)

(i menighedslokalet ved siden af Skt. Vincent Kirke, Nygade 8a-8c)

  • Tirsdag 29. marts 2022 (kl. 18.30 – 20.30 )

(i menighedslokalet ved siden af Skt. Vincent Kirke, Nygade 8a-8c)

Inspirationen til dialogmøderne vil være ud fra det materiale som menighedsrådet har modtaget fra bispedømmet:

  • Fællesskab:  Kirken er i sit væsen et fællesskab, hvor alle skal føle, at de hører til og oplever, at Kirken er alles fælles hjem.
  • Deltagelse: Der er ikke langt fra fællesskab til deltagelse. At være en del af et fællesskab indebærer både retten og forpligtelsen til at være med til at repræsentere det og præge det med sit engagement, til at føle medansvar for dets vækst og trivsel.
  • Mission: Fællesskabet er ikke til for sin egen skyld. Vi har lov til at føle os hjemme i det, opleve vort engagement i det, som noget, der giver mening; men man skal altid være opmærksom på både at være åbne over for alle, der gerne vil være en del af det, og ivrige efter at gøre det kendt for dem, der mener ikke at have behov for det.

For dem, der ikke kan deltage i vores møder, er det også muligt at give sin mening til kende ved at skrive til os på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

De indkomne input skal bearbejdes og sendes til bispedømmets kontor. Resultatet heraf vil blive offentliggjort i våbenhuset og i vores nyhedsbrev.

Det er vores ønske, at vi er mange, der tager en aktiv del i den synodale proces og bliver ledt af Helligånden, der viser os ad nye veje, som vi ikke havde tænkt at gå før. 

Denne mail sendes ud til alle, der modtager Skt. Vincent Kirkes sognebrev. Hvis du tilhører en anden menighed, er du selvfølgelig stadig velkommen, men vær opmærksom på at lignende dialogmøder vil finde sted i din egen menighed.

Kærlig hilsen

Maria Schmidt & Beata Israelsen

Koordinatorer for den Synodale Proces i Skt. Vincent Kirke

Paven: ”I Guds navn beder jeg jer om at stoppe denne massakre!”

Efter Angelusbønnen søndag den 13. marts bad pave Frans folk om at samles for at bede for fred i Ukraine.

”Kære brødre og søstre. Vi har netop bedt til Maria. Byen, som bærer hendes navn, Mariupol, er denne uge blevet en martyrernes by i den oprivende krig, der hærger i Ukraine. At dræbe børn, uskyldige mennesker og våbenløse civile er barbari. Ingen strategiske grunde kan begrunde det: Det eneste rigtige er at standse denne uacceptable, væbnede aggression før der kun er kirkegårde tilbage i byerne. Med et lidende hjerte slutter jeg mig til almindelige menneskers røst, der bønfalder om at stoppe krige. I Guds navn, hør de lidendes råb og indstil bombningen og angrebene! Vær fast besluttet på at indlede reelle forhandlinger og gør de humanitære korridorer effektive og trygge. I Guds navn beder jeg jer om at stoppe denne massakre!

Jeg vil endnu engang opfordre til at give de mange flygtninge, som Kristus er nærværende i, en varm modtagelse, og jeg takker for det store netværk af solidaritet, som er blevet etableret. Jeg beder alle menigheder i bispedømmerne og alle religiøse fællesskaber om at holde flere bedestunder for fred. Gud alene er fredens Gud, ikke krigens Gud, og de, der støtter vold, vanærer hans navn. Lad os nu bede i stilhed for de lidende og lad os bede om, at Gud omvender hjerterne og udstyrer dem med en fast vilje til fred!”  

Katolsk.dk

Koncert med Helsingør Kammerorkester blev afholdt Lørdag den 23. april 2015 

Her opførtes Pergolesi´s Stabat Mater, passionsmusik, der skildrer Jomfru Marias smerte ved Jesu Kors. Koncerten blev optaget på video som kan ses her