Den 29. februar 2004 var det 100 år siden de første Barmhjertighedens Døtre, eller Sankt Vincentsøstre som de bliver kaldt, og Sankt Vincent præster kom til Helsingør.

Den første Nordsjællandske katolske menighed var en begyndende realitet, og hvad var mere naturligt, end at sætte den under den Hellige Vincents beskyttelse.

Det første sted de installerede sig var i Villa Ronan i Marienlystalle 12 i Helsingør. Der blev skrevet om dem i en dansk avis: ”Skt. Vincentsøstrene kommer for at lindre de fattiges nød – man ser dem beskedent gennemkrydse vores gader med deres pragtfulde hovedbeklædning, Cornetten”. Det første kapel lå i et af de tre huse, der blev lejet på Marienlyst Allé. I 1907 købte de en grund med to huse ”Nygade 6 og 8” ved grev Moltke–Huitfeldt hjælp til præsterne, klostret til søstrene herunder skolen og senere kirken, der skulle ligge midt imellem dem. Her blev plads til et kapel til 25 personer, en poliklinik, skolen, plus de interne boende børn og sommergæsterne. Kapellet på første sal var beskedent, men i øvrigt meget stemningsfuldt, og i starten foregik adgangen dertil fra en høj udvendig trappe. Året efter i 1908 stod den rummelige og gedigne præstegård færdig. Det var her søstrene boede. I dette kapel blev gudstjenesterne holdt indtil indvielsen af Sankt Vincent Kirke i 1930, da menigheden fik sin ”rigtige” kirkebygning.