Den romersk-katolske Kirke i Helsingør

Sankt Vincent menighed har eksisteret i over hundrede år, og vi har haft vores nuværende Kirke i over 80 år. Efter bispedømmets omstrukturering voksede den i 2013 til at være sognekirke for alle katolikker i Nordsjællands østlige del, de fleste fra Helsingør kommune. Der er nu over 900 registrerede sognemedlemmer, og tallet stiger langsomt. Der er også mange ikke-registrerede katolikker, som kommer til kirken.

Tidligere var der flest ældre katolikker med en lang rod i Danmark. Det ændres dog lidt hele tiden, fordi der kommer yngre til fra andre dele af verden og med dem kommer også flere børn. I øjeblikket har vi medlemmer fra henved 20 forskellige nationer, flest fra Europa, men også fra Asien, Afrika og Sydamerika.

De første år blev der læst messe i private hjem med tilrejsende præster. Fra 1904 har menigheden været viet til Sankt Vincent af Paul, da der kom franske Skt. Vincent præster og søstre til Helsingør. Fra 1947 blev det hollandske præster, og i 1993 kom den første af vores to polske præster. Søstrene stod i mange år for børnehave, skole, menighedsarbejde og meget andet. Det overgik efterhånden til Helsingør kommune. Søstrene blev færre og ældre og ophørte desværre hos os for over 10 år siden.

Vi har nu den store murstenskirke og et tre-etagers murstenshus, begge over 80 år gamle. I 1972 blev kirkekomplekset doneret til Bispedømmet i København af Vincentpræsternes Ordenssamfund i Holland. Siden 2001 er der tilbygget et menighedslokale, sket en stor renovering af kirken og husfacaden, installeret fjernvarme, et nyt lydanlæg og højtalere. Menigheden har fået hjælp fra Bispedømmet og dermed bl.a. fra Bonifatiuswerk. I 2016 blev huset ombygget til udlejningslejlighed og præstebolig. Den økonomiske hjælp hertil kommer fra Vincentsordenens Samfund. 

Vores præster er faste præster i Helsingør, men de bidrager til tjeneste i 3 nærliggende klostre, den tyske menighed i København (ca. 200 medlemmer) og den polske gruppe i Roskilde. Fra efteråret 2015 har vi tre messer lørdag og søndag, to i ugens løb, med ca. 150 deltagere (dansk, polsk, engelsk) med årligt over 6000 kommunioner. Der døbes 8-10 børn, og der er 12-15 unge til Første Kommunion og Firmelse.

Menighedsrådet har 7 medlemmer, og vi har 20 frivillige medarbejdere. 

Kirkekaffen og vores fester binder os sammen: Kristi Legemsfest, fastelavn, grillfest, udflugter og julemarked. I år har vi haft en messe på ti forskellige sprog med over 140 deltagende. Vi har en gang årligt økumenisk andagt med Skt. Olai DomKirke i Helsingør og vi er med i det økumeniske Grøn Kirke Netværk i Danmark.