Paven er Den katolske Kirkes øverste leder. Netop som leder for over én milliard mennesker er paven et af de mennesker som næsten alle - katolikker eller ej - har en menig om. Vi vil derfor her komme med nogle fakta om paven og pavedømmet.

Pavedømmets ophav finder vi i Matt. 16,13-19, hvor apostlen Peter direkte adspurgt bekender sin tro på hvem Jesus er. Peter siger: "Du er Kristus, den levende Guds søn". Til denne erkendelse af hvem Jesus er, svarer Jesus med hvem Peter er: "Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene". Denne "nøglemagt" sigter efter katolsk opfattelse ikke kun på myndigheden til at tilgive synder, men også til en generel kirkelig ledelsesopgave.

Efter Jesu død og opstandelse leder Peter Jesu disciple og de første kristne, altså den unge kirke. Peter rejser ligesom de øvrige apostle rundt i verden for at forkynde Det glade Budskab (eller: Evangeliet) og kommer også til Rom, hvor der allerede var en stor menighed. Apostlen Peter lider martyriet i Rom og ligger begravet under det, der i dag er Peterskirken. Efter Peters død overtager biskopperne af Rom ledelsen af hele Kirken, derfor kaldes de "Peters efterfølgere". Senere blev Roms biskop kaldt Pave, hvilket kort og godt betyder "far". For netop at understrege denne ubrudte forbindelse til apostlen Peter, siger man at paven sidder på "Peters Stol" også kaldet "Den hellige Stol". Læs mere