Det som Kirken lærer om Jomfru Maria, har sit udgangspunkt i det, den lærer om Jesus. Troen på Maria er med til at vise vej til Jesus.

Kristus er grundstenen og udgangspunktet for hele Kirkens liv og tro. Alligevel kan læren om Jomfru Maria også hjælpe os til bedre at forstå Kristusmysteriet. Den katolske Kirkes Katekismus siger "Det som den katolske tro tror om Maria, har sit grundlag i det som den tror om Kristus, mens det den lære om Maria, igen kaster lys over det som den tror om Kristus" (KKK 487).

I Johannesevangeliets beretning om brylluppet i Kana (Joh 2,1-12) siger Maria: 'Gør hvad som helst han siger til jer'. Jomfru Maria henviser til Kristus og opfordrer til, at vi adlyder ham.

Allerede tidligere i Kristi liv finder vi Jomfru Maria i en central position. Her tænkes specielt på begyndelsen af Lukasevangeliet, hvor vi hører om Jesu undfangelse. Til trods for, at Maria ikke til fulde har forstået konsekvenserne af det budskab, englen har bragt hende, siger hun "ja". Det JA som betød, at hun skal føde Jesus - Guds søn. Hun skal være Gudsmoder - et af de navne, som Kirken har givet Maria. De troende skal derfor følge Jomfru Marias eksempel og sige "ja" til Gud.

Maria er "fuld af nåde", som englen siger (Luk 1,28), og lidt senere kalder Elisabet hende for "velsignet blandt kvinder" (Luk 1,42). Når Den katolske Kirke således giver Jomfru Maria en speciel og ærefuld plads, er det altså ikke uden grundlag i Bibelen. I Marias Lovsang forudsiger hun selv, at "herefter skal alle slægter prise mig salig" (Luk 1,48).

Jomfru Maria's specielle plads i troslivet er gennem tiden kommet til udtryk på mange forskellige måder. Også i dag findes mange former for Maria fromhed. Nogle kan tiltale os mere end andre, men det gælder for dem alle, at de sætter Kristus i centrum, når Jomfru Maria æres. Marias vigtigste opgave er med sit liv at pege på Kristus. Så når vi ærer Maria, er det netop for at vise hen til Kristus.

Jomfru Maria var en ung pige, som Gud kaldte på en helt speciel måde. Derfor fik hun en helt speciel plads i Guds frelsesplan, men Maria er på ingen måde guddommelig. Derfor tilbeder vi heller ikke Maria, som man tilbeder Gud. Vi beder til Maria om, at hun vil gå i forbøn for os hos Gud.

Bragt med tilladelse af katolsk.dk