Tilmelding

Hvordan tilmelder jeg mig Den katolske Kirke

For at blive tilmeldt Den katolske Kirke skal kirken bruge dit CPR. NR.. Det er vigtigt, at denne information er tilgængelig, da du ellers ikke er registreret som medlem af Den katolske Kirke, og for dig, da det er CPR.NR., der skal bruges, hvis kirkebidraget/skatten skal være fradragsberettiget. Uanset, hvor meget du bidrager med, er hele beløbet fradragsberettiget. 

Du er også velkommen til selv at printe og udfylde tilmeldingsblanketten Her og sende den direkte til Sankt Vincent Kirke, Nygade 8 A-C, 3000 Helsingør eller afleverer den personligt til P. Jan Hansen

Bemærk! Du kan ikke tilmelde dig, hvis du ikke er optaget i Den katolske Kirkes fulde fællesskab. 

Kirkeskat/bidrag 

Kirkens mange funktioner kunne finansieres, hvis alle danske katolikker betalte nogenlunde samme kirkeskat som deres naboer betaler til folkekirken.

Det er desværre ikke alle, der gør det. Bispedømmets Pastoralråd (den forsamling af demokratisk valgte medlemmer, som rådgiver biskoppen) har anbefalet biskoppen, at katolikker betaler en frivillig, men moralsk forpligtende, kirkeskat på 1% af deres skattepligtige indkomst (netto). Tager man i betragtning, at det resulterende beløb er fradragsberettiget på selvangivelsen, svarer det til, hvad medlemmerne af folkekirken betaler.

F.eks. Indbetaler du 150,00 kr. om mdr. svarer det nogenlunde til, at det faktiske beløb, du indbetaler, er ca. 100,00 kr., da hele beløbet er fradragsberettiget.

Ikke alle tænker over, at der er mange omkostninger forbundet med at have en velfungerende menighed. Det forventes, at kirken er vedligeholdt, opvarmet og smukt indrettet. Sognet har også en præstebolig og et menighedslokale at skulle vedligeholde. Dertil kommer udgifter til sognets administration, katekese, dets ungdomsarbejde, ældreklub m.m.

Også bispedømmet har fået flere udgifter de seneste år. En stor forpligtelse er det at sikre vore præster en anstændig løn.

Hvordan bidrager jeg til Den katolske Kirke

Du kan tilmelde dig direkte ved at henvende dig til P. Jan Hansen eller en fra menighedsrådet. Du kan også ringe og tilmelde dig på bispekontoret (telefon 33 55 60 80 / 33 55 60 12, tal med Lilian Munch Jakobsen) eller du kan tilmelde dig online på Den katolske Kirkes hjemmeside.